T:  0903 345 822   E:  godart@godart.sk GODART s.r.o., Kysucká cesta 2, Žilina

Fotoateliér GODART | Fotograf Žilina

Profesionálny Fotoateliér GODART Žilina

Kontakt

Fotoateliér GODART
Kysucká cesta 2, 010 01 Žilina
* Centrum mesta v susedstve hotela Holiday Inn, oproti obchodnému domu Lidl.

Telefón
0903 345 822

E-mail
godart@godart.sk

 

 

 

Fakturačné údaje
GODART s.r.o.
Borová 3175/1, 010 07 Žilina 
IČO: 46030794
DIČ: 2023205767
Spoločnosť je zapísaná v o.r. Okresného súdu Žilina 54312/L.

Bankové spojenie
Všeobecná úverová banka, a.s.
Číslo účtu: 2863422355/0200
IBAN: SK72 0200 0000 0028 6342 2355
SWIFT: SUBASKBX

Nie sme platcami DPH.